News

Ny takodling i Masthugget – Frågor och svar – Praktiskt om odlingsytan för nya stadsbonden

By Grow Here

Vill du bli Göteborgs nya stadsbonde på takodlingen längs Masthuggets nya skyline? Vi söker nu odlare till den nya takodlingen vid terassen mellan nybyggda Våghuset och Brick Studios i stadsdelen Masthuggskajen i centrala Göteborg.  I detta blogginlägg kommer lite frågor och svar kring takodlingsytan som ställts av intresseanmälda odlare. Husen och takterassen ligger bara ett stenkast från Järntorget och Långgatorna med en mängd restauranger och bra kundunderlag för grönsaker, örter och snittblommor, mm. Dessutom kommer man troligtvis ha möjlighet att sälja direkt till restauranger och kontorhyregäster i de två nybyggda husen.

Har du kanske redan anmält intresse till takodlingen eller funderar du på att göra det?

Sista anmälningssdag är nu på måndag 29 augusti!

Därefter kommer samtliga intressenter bjudas in att skicka in en slutlig ansökan

På denna länk kan du läsa mer om  och anmäla intresse till odlingsytan på takodlingen: Bli stadsbonde på Masthuggets skyline – Odlingsyta på Takodling i Gbg!

I detta blogginlägg kommer svaren på några av de frågor som inkommit från intressenter.

Men först lite kort sammanfattning av odlingsytan för att fräscha upp minnet och för er som inte lästs om ytan ännu..

 

Unik chan att bli stadsbonde på takodling i Masthugget

En unik möjlighet att odla mitt i Centrala Älvstaden, ett stenkast från Järntorget i den nya hållbara stadsdelen som växer fram vid Masthuggskajen. Vill du odla grönsaker/blommor till försäljning här? Ytan färdigställs till hösten och etableringen finansieras av fastighetsägaren, allt utom gödsel och jordförbättring. Tillgång till vatten och redskapsbod ingår. Takterassen är ca.1200 kvm stor och kommer agera mötesplats för hyresgäster från kontor och övriga verksamheter i byggnaden, och på terrassen kommer det finnas en stängningsbar redskapsbod (ett designförslag av White arkitekter är under utredning – se bilder nedan) för förvaring av verktyg, med disko för att skölja av skörd etc.

 

Preliminär uppställning redskapsbod, med vatten och redskapsförvaring (under utredning, kan komma att justeras i ett senare skedde)

Odlingsbäddarna på taket

De odlingsytor som erbjuds syns på planritningen nedan och består av ca. 86 kvm grundare odlingslådor med 19,5-28,5cm jorddjup (perfekt för sallad, bladväxter och de flesta grönsaker), samt. 45 kvm djupare bäddar på upp till 60cm djup där du kan odla squash, tomat eller mer djuprotade växter. Se ritningen nedan för detaljerad placering av olika bäddar, de djupa bäddarna heter PL4 och de grundare heter PL3. Planritningen nedan visar placering samt djup på respektive bäddar, denna ritning kommer går att få ta del av som pdf-fil i skala 1:500.

 

Planritning över odlings-ytan (markerad med gröna linjer runt). Övriga bäddar kommer vara perenner, buskar och träd för vindskydd.

En video om odlingssytan

För alla som missat detta så kommer här en video där Jonathan pratar om takodlings-ytan, filmad på plats för en dryg månad sen där man även ser hur platen ligger Järntorget.
Obs: I videon säger vi att anmälan tänger 15 aug, men anmälan har förlängts till måndag 29 aug. Så anmäl dig gärna här om du inte redan gjort det.

Så nu bör ni ha all bakgrundssinfo ni behöver. Om inte läs mer i annonsen om odlingsytan här.

Låt oss iaf dyka ned i alla frågor och svar från potentiella odlare på takytan!

Frågor och svar:
Takodling i Masthugget

Vi har tagit emot ett dussintal frågor som ni ser nedan som vi tagit upp med fastighetsägaren.  Frågorna berör bl.a. tillgång till el, bevattning, form, djup och material i odlingsbäddar, tillgång upp till takterassen, parkering, kundunderlag för grönsaks-försäljning i byggnaden, tillgång till toalett etc. De frågor som inte redan har ett tydligt svar (där det tår NCC återkopplar) kommer klargöras inom kort efter att frågan undersökts vidare av fastighetsägaren.

Låt oss börja med lite frågor om odlingsbäddarna och utformningen av odlingen…

1. Formen på själva bäddarna – de asymmetriska formerna är estetiska men inte särskilt praktiska, kan man få vara med och påverka utformningen på dom om man får uppdraget att odla ytan?

SVAR: En relevant fråga som vi tagit till oss tidigare i procesen. Dessvärre måste vi dock svara nej till ytterligare möjligheter att påverka utformningen. Vi har redan genomfört designkonsultationer och dialoger under de senaste åren för att ta in en framtida odlares perspektiv och se till att ytan är lämplig för en kommersiell takodling. Nu är det så kort tid kvar till byggnation (Oktober 2022) att det är svårt att justera bäddarnas form mer nu..

Faktum är att bäddarnas utformning var mycket mer asymmetriska tidigare, innan den konsultation som NCC och deras arkitekter haft med The Foodprint Lab och Grow Here då takterassen gestaltning uppdaterat för att möjliggöra för en stadsbonde här.

2. Vad är det för material tänkt i bäddarnas väggar?

SVAR: Materialet på bäddarna är Cortenstål

3. Djupet på bäddarna – Varför är några bara ca 20 cm djupa? Det djupare bäddjupet i samtliga bäddar hade öppnat upp för en bättre växtföljd och en mer varierad användning av bäddarna.

SVAR: Detta beror på bärigheten i stommen i byggnaden som ej klarar mer på vissa ställen. Bärigheten gör att vissa ytor endast klarar 20cm jord. Vi hänvisar till ritningarna PDF:en för mer information om vilka ytor som klarar mer vikt och vilka som kräver mindre jorddjup och mindre laster per kvm.

4. Finns det en skalenlig ritning man kan få ta del av där man kan se mått och där det även framgår vad man har för väderstreck?  Går det att skicka ut till anmälda odlare?

SVAR: Vi kommer skicka ut en PDF med ritning över takodlingen till alla intresse-anmälda odlare som ber os om detta. Viktigt dock att nämna att det kan tillkomma små justeringar innan slutlig bygghandling så ritningarna bör ses som preliminära tills slutlig bygg och relationshandling finns över takterasssen.

 

5.1. Är terrassen tillgänglig för husets hyresgäster även när odlingen inte är öppen? 

SVAR: Hyresgäster kan använda terassen närsom, passerkort, coworking-hyresgäster kommer kunna boka in sig på terassen för att genomföra event (till en kostnad). Så ytan är öppen för hyresgäster som tillträde (passerkort). Risken är dock liten att någon skall skörda något och fastighetsägaren kommer göra det de kan för att kommunicera odlingens syfte och verksamhet till hyresgästerna.

 

5.2. Tillgänglighet för odlarens kunder att komma upp på taket?
Finns det möjlighet för odlarens andelsägare (begränsat antal på typ 30) att komma in på takterrassen en gång i veckan och hämta en grönsakskasse?

SVAR: Det kan vara möjligt

 

6.1. Förrådet: Lite mer mått på förrådet. (Kan vara bra, förkultiveringen). Hur djupt / stort? (finns någon detaljerad ritning med mått)?
När vet vi mer om det blir aktuellt att bygga förrådet eller ej? 

SVAR: Förrådet blir av, mer projekteringen återstår dock och det finns vissa detaljer som kan justeras.

 

6.2. Finns det möjlighet med ett litet växthus? Tänker på förkultivering och säsongs-förlängning
(Inte nödvändigt för de odlare som redan har en större odlingsverksamhet på annan plats med växthus).

SVAR:  Nej , tyvärr kommer det inte kunna vara möjligt. Bygglovet tillåter inte sådana konstruktioner (med tak).

 

7. Finns det en yta för att ha kompost på/förvara organiskt material?

Inväntar svar: NCC återkopplar kring detta

Det finns möjlighet (se ritningen).

 

8. Bevattning? Kommer det vara möjligt att ansluta någon form av bevattningssystem till tappvattnet som finns till terrassen eller skall andra ha tillgång till vattnet?

SVAR: Nej, det är tänkt att man använder vattenutkasten som sitter inne i redskapsboden att koppla till vattenslang. Viktigt att ingen snubblar på slangar. Andra grönyteförvaltare skall också använda vatten till bevattning av övriga bäddytor.

 

9.1. Hur ser accessen ut till terrassen? Kan man nå den med hiss? Hur sker transporter till och från? Tänker främst på dom gånger om året då man behöver komma med gödsel/kompost/organsikt material till odlingen.

SVAR: Man kan komma in med hiss genom Brick studios (byggnaden på bild ovan), och här finns även en utrymningstrappa. Går att lasta av utanför byggnaden och transportera upp med hiss alltså.

 

9.2. Parkering & Access: När vi kommer med mycket jordförbättring, plantor. Kan vi stå i närheten? Kommer man upp och ned med material? (Ingen viktig fråga, går säkert att lösa på något sätt).

SVAR: Man kan inte parkera länge utanför husen, men det går bra att stanna för att lasta av och på jord/växter etc. Det är en ”gångfartsgata” vilket betyder att bilar kör på gåendes villkor… De ritar därmed inga p-platser på ytan, man kan dock stanna om man inte stör trafiken. ”Koffen” är en parkeringsplats närmare, det kommer även byggas ett annat p-hus mer mot väster. På första långgatan fick också lite parkeringsfickor om man måste parkera bilen en tid..

 

10. Tillgång till toalett/pausutrymme? Finns det en toalett i en av lokalerna i närheten av taket eller någonstans i huset som kan lånas/användas av de som arbetar med takodlingen? Även någon form av pausutrymme? (Det blir ju en arbetsplats och behöver uppfylla vissa arbetsmiljökrav.)

SVAR: Ja, det finns WC och omkläddningsrum i källaren. 

 

11. Vem sköter lä-planteringarna och vilka träd/buskar kommer dom att bestå av?

SVAR: Landskapsarkitekten har valt olika träd och buskar, detta blir ett avtal med någon som sköter dem i framtiden.

 

12. Finns det tillgång till el på framtida takodlingarna?

SVAR: Eluttag finns vid trapphuset Ingen extra kraft är projekterad för att en odlare ska kunna bruka det mer än tillfälligt. Kraftuttag är placerade utvändigt bakom trapphus/runt hörnet från redskapsboden.

 

 

13.1. Kundunderlag i närheten? Finns definierade kunder som odlaren kan sälja direkt till för att säkra sin avkastning?

SVAR: Upp till odlarna att skapa sin kundgrupp. Kan vara att man säljer til hyresgästerna. Restauranger får odlarna kontakta själv. Fastighetsägaren kan hjälper till med kommunikation mot kontorshyresgäster-

 

13.2 Vem får man sälja till? Kommer kunna sälja till allmänheten (alltså privatpersoner utanför huset)? Eller är det främst restauranger och hyresgäster i huset?

SVAR: Självklart kan odlaren sälja till allmänheten, måste kunna få ihop sin ekonomi.

 

14.1. Kostnad för odlaren? Kostar det något att hyra odlingsytan och isf hur mycket? (FPL kan rådgiva kring rimliga avgifter samt fördelar med andra överenskommelser)

SVAR: Eventuella avgifter tas fram i dialog med utvald odlare, odlaren behövar stå för vattenförbrukning, men NCC har inte tänkt att de skall ta ut någon hyra.

 

14.2. Förvaltning och skötsel – finns möjlighet för ersättning och krav på hur odlingen ser ut? Finns det möjlighet att få ersättning för förvaltning av odlingen eller delar av odlingen? En kommersiell odling kräver gör att man inte kan ha samma fokus på att det ser snyggt ut året runt. Är fastighetsägaren införstådd med detta?

SVAR:  En aktör som skulle ta hand om hela taket och alla bäddar skulle ev kunna få ersättning likväl som grönyteförvaltare för de mer dekorativa perenn-planteringarna. Men nu är fokus på att det skall vara en kommersiell odling (på avtalat yta) utan att behöva tänka på det estetiska. Det finns absolut en förståelse att det ser olika ut under hela året och NCC samt hyresgäster får ha överseende med att verksamheten ser ut som en kommersiell odling ser ut och inte är frodigt, prydligt och grönt hela året.

Övriga frågor:

Andra frågor som kommit upp på sociala medier är av lite annan karaktär men vi vill ändå svara så gott vi kan, nedan kommer en av de vanligaste frågorna när det gäller stadsodling generellt som vi skrivit ett separat blogginlägg om.

  • Går det att äta grönsaker som odlas i stan? Är det inte för mycket trafik och luftföroreningar i en stad? – Läs hur vi svarar på frågan i detta blogginlägg:

Är luftföroreningar vid stadsodling farligt? Kan man verkligen äta grönsakerna?

 

Tack för att du läst hela vägen hit. Detta var en lite mer teknisk blogpost med alla de praktiska frågorna kring den framtida takodlingen.

Jag vill avslutningsvis säga att möjligheten att odla här på taket och bli Masthuggets nya stadsbonde är en unik chans av flera skäl.

Varför bli stadsbonde på denna takodling i Masthugget?

  • Det kommer bli en av Göteborgs kanske mets intressanta nybyggda stadsdelar med mycket tankar kring hållbarhet och delningsekonomi, där du får som odlare och entreprenör får sätta ditt avtryck och vara en del i utvecklingen.
  • Du får chansen att driva stadsdelens första kommersiella takodling bara ett stenkast från Järntorget och Långgatorna med mycket potentiella kunder såsom restauranger och konsumenter.
  • Fastighetsägaren är med och investerar i uppbyggnad och jord till odlingen och hjälper även till att nå ut till  potentiella kunder i form av kontorsarbetare i byggnaden.
  • Ytan är en perfekt plats för er som redan driver en odlingsverksamhet på landsbygden eller i utkanten av stan att komma in till stan och nå urbana kunder. Ett jättebra sätt att utveckla eller etablera en kundbas och nå ut till kunder Göteborg.

 

Tack för denna gång! Hoppas detta klargjorde era eventuella frågetecken kring odlingsytan.

 

Vi hörs och ses snart – på en stadsodling nära dig!

(Ni som följer oss på Youtube känner igen denna hälsning mot slutet av mina videos..)

 

Varma hälsningar,

Jonathan Naraine

Grow Here


PS: Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Youtube. Vi släpper bl.a. videos regelbundet med besök hos odlingspionjärer i stan och på landet såsom video-serien på youtube med besök på takodlingen vid Centralen och andra stadsodlingar i Göteborg om drivs av Odlingsbolaget Svalan. Vi har även andra videos och artiklar om takodling samt odling på hårdgjorda ytor som du kan hitta nedan:

New York’s första kommersiella takodling | 5 tips: Hur du startar en takodling

Odla på asfalt och betong… Är det möjligt?