News

Bli sammankopplad med odlare – så gjorde Higab i Göteborg

By Victoria - Grow Here

Har du en yta på din fastighet som skulle må bra av mer aktivitet och grönska?

Många fastighetsägare funderar dagligen hur man kan skapa liv, grönska och sociala mötesplatser mellan husen men ofta har man inte möjlighet att bygga en permanent park. Man vet att grönskan är viktig för trivsel och välmående hos kunderna, ändå får grönskan ofta en låg prioritet i relation till allt annat som behöver göras på fastigheten. Dessutom kräver det ofta stora förvaltningskostnader. Bara inom offentlig sektor spenderas 6 miljarder kronor varje år på att klippa gräsmattor. Har du en yta på din fastighet som skulle må bra av lite mer aktivitet och grönska samtidigt som du vill kunna bidra till ett bättre samhälle? Läs om hur Higab AB blev matchad med odlare i staden.

– Jag har märkt att det blivit mindre klotter sen detta drog igång. Både på Musikens hus och grannfastigheten. Kanske beror detta på att det är mer folk i rörelse kvällstid och platsen känns mer trygg. – Tekniker Higab AB. 

Otrygg och grå yta blir till en oas av biologisk mångfald

Under våren 2019 etablerade Higab AB tre stadsodlingar på tre olika fastigheter i deras bestånd. De fick hjälp av The Foodprint Lab Arkitekter och Matsystem designer att identifiera odlingsbara ytor utifrån bland annat mikroklimat – och rörelsemönster i området.

Många är medvetna om att odlingar är värdeintensiva och tillför stora värden. Variationen av arter bidrar till biologisk mångfald och gynnsamma förhållanden för pollinerande insekter samt ett naturligt lokalt kretslopp, säger Agnes Ström Landskapsarkitekt på The Foodprint Lab Arkitekter.

Stadsodling aktiverade fastigheten – och gav många mervärden!

Odlingens effekt på platsen utvärderades under hösten 2019 och alla platser visade sig ha bidragit till en ökning av växtarter. Tack vare en ökad lokal matproduktion med närmare 0,5 ton grönsaker kunde även CO2 utsläppen minska en del gällande transporter – men även sparad gräsklippning. Odlare kunde dessutom vittna om en upplevelse av större gemenskap och positiva förbipasserande och besökare. Odlarnas närvaro på platsen ansågs även bidra till större trygghet i området. Innan odlingen etableras hade knappt någon vistats på platsen en längre tid och nu finns det odlare på plats nästan varje dag under säsongen, i flera timmar/dag under högsäsong.

– Många förbipasserande upplever platsen väldigt fin. De lägger märke till platsen bara för att vi är där… – Odlare

– Nu blev det plötsligt levande här och vi får ett helt annat intresse för det här huset.

– Det är extra spännande att det finns kommersiella aktörer som vill bedriva näringsverksamhet genom att odla stadsnära och samtidigt erbjuda sina produkter till försäljning lokalt. – Johan Karlsson Marknadschef Higab AB. 

Låt en odlare ta hand om din yta

Intresset för att odla och lokal mat har ökat, trots det har långtifrån alla tillgång till en trädgård. Kön till koloniområden i många städer är dessutom mer än 20 år lång. På Grow finns ett hundratals odlare i kö för odlingsbar mark, vars största drömmar är att kunna sätta sina gröna fingrar i jorden och bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att upplåta mark och etablera en odling, minskar du inte bara dina egna skötselkostnader och skapar mer liv och rörelse på platsen, utan du hjälper även någon annan att förverkliga sin dröm. Undersökningar visar att en odling på bostadsgården är bland topp 10 av det man vill kunna ha i närheten av bostaden och att en trädgård på fastigheten kan kunna öka värdet med ca 13 %. Trots dessa ekonomiska fördelar är det trots allt gemenskapen och den ökade tryggheten som hyresgäster och fastighetsägare lyfter upp allra mest. Många förvånas även hur mycket mat och möten som faktiskt går att producera på bara 50 kvm yta.

 

– Jag vill att man ska ta med sig hela familjen för att se vart grönsakerna kommer ifrån och på så sätt knyta an till den maten man äter.”  – Odlare

Förverkliga en stadsodling på din fastighet!

3 enkla steg – 

STEG 1. Boka ett första kostnadsfritt möte med The Foodprint Lab Arkitekter och Matsystem Designers. Se kontaktuppgifter nedan eller mejla direkt [email protected]

STEG 2. Bli sammankopplad med några av Grow plattformens hundratals odlare. Det finns även möjligheter att få stöd med design av odlingen så att det passar era och odlarnas behov. Se fler referensprojekt och inspiration.

STEG 3. Etablera odlingen och låt Grow och odlaren sköta resten! Du kan även välja att få en sammanställning av sociala, ekologiska och ekonomiska värden som din fastighet har bidragit med som ni kan inkludera i årsrapporten.

Vill du också sammankopplas med odlare? Kontakta Jonathan Naraine idag för att diskutera vad som skulle passa dig bäst.

Jonathan Naraine är projektledande Arkitekt och Matsystem designer på The Foodprint Lab Arkitekter och arbetar som kontaktperson i förmedlingen av mark för odlare och fastighetsägare på Grow.

Ring Jonathan idag: +46 73 430 4050, eller mejla

[email protected],