News

Omvandla gräsmatta till odling – utan maskiner eller grävning

By Grow Here

Förr i tiden anlade många husägare sina potatisland där de ville omvandla ojämn, stenig och sly-bevuxen mark till fin gräsmatta. Då grävde man upp den delen av trädgården för hand som man ville omvandla och skapa bättre jord på- för att sedan plantera sin potatis. Det som inte många visste då (eller nu), var att det går också att låta potatisen göra (nästan) allt omvandlingsjobb själv, utan varken spade eller maskiner. Vi ska berätta hur! 

Gräsmatta eller odling?

Idealen för en trädgård har inte alltid sett likadana ut och idag ifrågasätts allt mer den spikraka och monotona gräsmattan. Gräsmattan kräver mycket tid och pengar och ger även upphov till en hel del utsläpp om man klipper med fossila gräsklippare. En växande rörelse globalt där gräsmattor omvandlas till odling, om än bara en liten del av trädgården och det visar sig även ha positiva effekter på biologisk mångfald.

På många platser runt om i landet återförs dessutom golfbanor till jordbruksmark, vilket av många myndigheter anses positivt då man har identifierat att golfbanor i större utsträckning än jordbruksmark, bidrar till övergödning på grund av läckage av fosfor och kväve. Dessutom kräver gräsmattor mycket tid när det gäller gräsklippning utan att ge någon ätlig skörd tillbaka.

Omvandla gräsmatta till odling – Hur gör man?

Idag vid omvandlingen av gräsmatta till odlingsbädd används dock framförallt stora maskiner som kan störa de viktiga mikroorganismernas arbete i jorden vid omvandlingen. Dessutom lämnas oftast jorden bar, vilket bidrar till att väder och vind utarmar jorden på näring och organiskt material. Det har utvecklats olika metoder för att undvika detta. T.ex. är ”no-dig” ett begrepp som har fått större genomslag de senare åren. Det innebär att marken i så liten utsträckning som möjligt grävs eller störs på olika sätt, och att odlingen sker ovan mark med enbart tidningspapper eller annat täckmaterial för att bryta ner ogräset innan odling av egna växter. Täckningen sker vanligtvis under hösten för att göra marken redo inför våren, det går dock bra att börja på våren också några veckor innan sådd.

Potatismetoden – vår favorit

Den här guiden visar hur man kan använda enbart potatis i kombination med ett täcke av halm och/eller hö, för att omvandla sin gräsmatta till odlingsbädd.  Halmen/höet kväver ogräset och potatisens rötter bryter sig ner i marken. Du som har tillgång till gammalt mögligt hö som ej går att utfodra djur med – detta är perfekt maskmat och täckmaterial! Året därefter har du en fin odlingsbädd att odla andra grönsaker i. Så här gör du:

Så anlägger du en odlingsbädd utan maskiner och grävning

Steg 1. Trampa ner gräs och andra växter och dra upp ev rotogräs på din valda odlingsplats. Läs mer om hur du gör en sol och skuggstudie som underlag för ditt val av optimal plats här.

Steg 2. Lägg ut potatisen med en fot emellan (ca 30 cm) direkt på marken och två fot till nästa rad (60 cm). För maximal skörd bör man gärna förodla potatisen genom att rota dem i små krukor med jord innan, du kan även lägga lite jord runt själva knölen.

Steg 3. Täck potatisen med minst 30 cm halm/hö och vattna. (Tänk på att vattna lite extra både innan och efter du lagt på hö/halm om det är väldigt torrt)

Steg 4. Skörda när potatisen har blommat. Njut av egenodlad potatis och se framemot kommande år med ett färdig-anlagt grönsaksland!

Nedan ser du en bild på hur du skördar potatis som ej grävts ned, inte ens då behöver du gräva. Lyft blasten och knölarna kommer upp till ytan. Dessutom har maskarna grävt klart din tidigare gräsmatta så den är lucker och fin att plantera i.

(OBS: Har du mycket rotogräs kan du behöva täcka marken med tidningspapper eller kartong och lägga på extra mycket täckmaterial för att kväva dessa)

Inte tid att odla själv?

Några enkla steg och du har gått från gräsmatta till odling. Men du kanske inte själv hinner odla på ytan och därför känner du dig tveksam om inte gräsmattan är mer lättskött. Du vet väl att du kan hitta odlare som kan ta hand om en del av din trädgård eller odlingsmark via Grow Here? Läs mer om att dela trädgård här.

Dela odlingsmark och delta i vår tävling!

Vår vision är att fler skall kunna förverkliga sina odlingsdrömmar och därför utmanar vi nu hela Norden att odla mer lokalt med Grow Here Challenge 2020. Utmaning 2 är att dela odlingsmark så fler kan förverkliga sin odlingsdröm. Mer info i videon nedan:

Klicka här för att skapa ett gratis konto och dela odlingsmark.

Läs mer om Grow Here Challenge här.

Lycka till med dina framtida odlingsäventyr!

// Grow Here teamet