Interview

Möt Christopher och hans uppskattning av levande jord!

By Suzanna Törnroth - Grow Gothenburg

Vad är din största passion?

Bra mat och de relationer den skapar. Odlad och tillagad med omsorg för både människa och jord. Lokal mat ser jag som ett briljant sätt att bygga relationer. Vi blir engagerade i vår mat och den levande jord som faktiskt krävs för att ställa bra mat på bordet.

Varför vill du börja odla (eller varför gör du det)?

Jag vill testa och se om det går att leva på min passion för bra mat. Jag vill samtidigt försöka vara en del av en större lösning för hur vi bygger en mer hållbar stad. Detta genom att använda outnyttjad mark för att odla bra mat för människorna i staden där jag bor.

Nu när jag fått möjlighet att låna bit land på Ängås i Frölunda, så nu börjar det riktiga arbetet och en spännande resa.

Sommaren 2017 ser jag som ett experiment där jag med mig själv som försöksperson försöker svara på frågan: Är det möjligt för en nyfiken, grönsaksälskande IT-konsult att skapa sig ett liv baserat på att förvandla oanvända gräsmattor till prunkande odlingar?

Hur ser din drömodling och odlingspartner ut?
Min drömodling skulle vara en bit mark inte alltför långt från där jag bor. Den skulle ha mycket sol och ligga på en relativt lugn plats och idealiskt samtidigt ha en bra genomströmning av människor under en typisk dag.

Min drömodlingspartner skulle vara någon som delar min passion för bra mat och planeten. En nyfiken person, öppen för att lära sig nya saker. Någon som inte är rädd för att ta initiativ och inte drar sig för att hugga i där det behövs.

Se vår videointervju med Christopher här: