News

Tre tips: Börja odla på din skola | Andreas, Odla i Skola

By Andreas Anderson Odla i Skola

”Hej Andreas. Har du sett denna video? Något för dig i undervisningen?”

Så löd ett kort meddelande från en före detta kollega. Året var 2013 och bifogat i meddelandet fanns även en länk till en video som handlade om experimentell aquaponisk odling. Jag tände till direkt då jag tyckte mig se potentialen i tekniken. Den verkade fantastisk både ur ett odlings- och miljöperspektiv men framförallt ur ett pedagogiskt perspektiv. Jag minns att jag kollade på MÅNGA liknande filmer och förkovrade mig inom både aquaponi och hydroponi.

Detta är del 1 i den artikelserie som Andreas från Odla i Skola skrev som gästbloggare. Läs även del 2: Odlingstekniker för skola.

Rektorn hade under hösten försökt övertyga mig om att bli förstelärare på skolan. Det övergripande målet skulle i så fall vara att driva utvecklingen inom pedagogik. Jag skulle själv få vara med och planera exakt hur detta skulle ske. Jag hade tvekat inför uppdraget, men nu kändes det plötsligt som de olika pusselbitarna började falla på plats. En plan utkristalliserade sig i form av ett tema för hela skolan. Vi skulle under läsåret 2014/2015 arbeta med huvudprojektet “Hållbar utveckling”. För att bryta ned arbetet till mer hanterbara delar delade vi in det i tre mindre delprojekt. Åk 0-2 arbetade med ”Hållbara transporter”, åk 3-6 med ”Hållbar livsmedelsproduktion” och åk 7-9 med ”Hållbar energiproduktion”. Arbetet gick kanon och vi genomförde många roliga aktiviteter under läsåret. Det visade sig dock ganska snabbt att ett av de tre delprojekten var mer intressant för eleverna och fångade allas nyfikenhet – Hållbar livsmedelsproduktion. Alla ville vara med på den odling, som var ett av inslagen för åk 3-6 under läsåret.

Så här tre år senare har odlingen blivit ett permanent inslag i undervisningen. Vi ser ständigt fler och fler fördelar med att använda odlingen som pedagogisk metodik. Jag skulle kunna skriva en hel uppsats om odlingens fördelar. Förutom att hjälpa oss att uppnå kunskapsmålen ger odlingen tillsammans med skolans idrottsprofil en helhetsbild av kost och hälsa. Den skapar respekt och förståelse för fina råvaror, ekologisk odling, närproduktion osv. Odlingen gör också att eleverna i större grad är benägna att prova nya (vegetariska) rätter i skolköket. Och sist men inte minst stärker odlingen gruppsammanhållningen och vi-känslan på skolan. Det är VI (personal och elever) som tillsammans odlar fram de fina råvaror som sedan återfinns i skolmatsalen. Läs mer om projektet Odla i skola – min blogg.

Genom åren har vi fått fundera på vilka typer av odlingar som passar verksamheten bäst. Vi har hittat metoder som fungerar trots sommarlov och det avbrott i den dagliga tillsynen som detta innebär. Metoderna innebär att vi antingen förskjuter odlingssäsongen tidigare eller senare, eller helt enkelt flyttar odlingen till en annan plats.

Tre tips för dig som vill börja odla med barn/elever:

  • Börja med något lätt. Micro Leaf är tex perfekt. Det är billigt och kräver väldigt lite resurser i form av tex näring och ljus. Micro Leaf växer supersnabbt och kan skördas inom en till två veckor efter sådd. Primörerna är oftast mer jämna i smaken än de fullvuxna grönsakerna och innehåller dessutom mer vitaminer. Läs mer om odlingstekniker för att odla i skola här.
  • Var inte rädd att misslyckas.Om du har en odlingsbakgrund kommer det antagligen svida i själen då växterna vissnar och klia i fingrarna när eleverna ”gör fel”. Att lägga band på dessa känslor är ett ständigt pågående arbete. Det kommer aldrig sluta svida och klia. Du måste ändå intala dig själv att misslyckanden är SUVERÄNA verktyg för den pedagogiska processen. Det är när vi misslyckas som vi verkligen har något att analysera.
  • Använd odlingen i andra skolämnen. När dina elever sått och skördat, låt dem få använda sina upplevelser i andra ämnen. Du kommer att bli förvånad över kvalitén på tex de uppsatser eleverna lämnar in. I synnerhet elever som vanligtvis har svårt att producera texter klarade som regel dessa uppgifter bättre. Att sätta ord på saker de själva upplevt är lättare då storylinen finns redan klar i huvudet. Man vet i vilken ordning saker skedde och kan även koppla in fler sinnen. Man vet hur det kändes, smakade, luktade och såg ut.

….och när dina kollegor ser dina framgångar kommer de säkert också vilja hänga på. Tvinga inte in kollegor i projekt de inte själva vill vara en del av. Låt dem istället se hur lätt det kan vara när allt funkar. Se hur roligt du och dina elever har och hur mycket ni utvecklas tillsammans.
…och om du är skolledare och läser detta. Även om jag brinner för odling så tror jag INTE att svensk skola blir bättre av att alla odlar. Låt de som vill odla göra det. Skapa bra förutsättningar för eldsjälarna som finns där ute på skolorna. Erbjud att jord, fröer och odlingskärl. Se till att dessa saker kan finnas å plats UTAN att för den skull dra ned på budgeten för något annat.

Läs mer om våra framgångrika odlingsmetoder under denna länk.

Andreas Andersson
NO-lärare med jord under naglarna –

Odla i Skola
odlaiskola.blogspot.com