News

Bli klimatsmart i grönsakslandet : 7 tips för bevattning!

By AnnaKatarina

När regnet lyser med sin frånvaro vecka efter vecka och även månad efter månad är det minst sagt utmanande att få fart på grönsakerna i trädgårdslandet. Framöver kan vi tyvärr vänta oss fler och längre perioder av torka samtidigt som bevattningsförbud under sommarmånaderna blir allt vanligare. Genom att planera odlingarna i förväg, bygga upp en bra jord och samla regnvatten för smart bevattning kan vi höja motståndskraften mot vattenbrist i odlingarna.

Hur påverkas grönsaker av torka?

Även om torkan inte blir så akut att växterna dör kan det påverka dem så att de stannar i sin tillväxt. När marken är torr och inte ger tillräckligt med fukt och näringsämnen, kan växterna sluta växa eller växa långsammare för att bevara energi och resurser. En annan strategi för att spara sina resurser är nedsatt fruktkvalitet. Vissa grönsaker kan bli torra, skrynkliga eller smaklösa om de vuxit under för torra förhållanden. Växter som lider av torka blir dessutom svagare och mer mottagliga för sjukdomar och skadedjur. De har mindre motståndskraft och kan ha svårare att bekämpa angrepp av till exempel bladlöss. Frösådder kan vara i princip omöjliga under torrperioder då fröna kräver jämn fukt för att gro.

Här är några smarta tips för att hjälpa till att spara på vårt vatten och odla grönsaker så gott det går, även under torka.

1 Mullhalten

En jord med hög mullhalt har bättre förmåga att behålla både fukt och näringsämnen. Arbeta långsiktigt med din odling genom att kontinuerligt tillföra organiskt material som kompost, löv eller gödsel för att förbättra jordstrukturen och minska vattenavdunstning. Att gräva ner murkna trästockar i botten på odlingsbäddarna fungerar som ett underjordiskt vattenmagasin. Regnvattnet absorberas och växternas rötter hämtar fukt i den takt de behöver, under lång tid utan regn.

2 Täckodling

Att täcka jorden med organiskt material som halm, kompost eller gräsklipp är enormt effektivt för att behålla fukten i marken genom att minska avdunstning. I mina odlingar kan jorden vara snustorr i en bädd jag inte täckt medan i bädden precis bredvid hittar jag slingrande daggmaskar i fuktig jord direkt under täcklagret. Att sätta av en plätt för odling av snabbväxande grödor kan säkra tillgången på täckmaterial när gräsmattan blir för torr och slutar ge det värdefulla gräsklippet. Uppländsk vallört är ett exempel på en sådan gröda.  Den har djupa rötter för hämta vatten och näring och snabbt bildar en stor grönmassa. Dessutom tål den att tål att klippas så ofta som 6 gånger per säsong.

Små känsliga frösådder kan skyddas mot avdunstning med fiberduk.

3 Gröngödsling

Gröngödsling är ett samlingsnamn för snabbväxande, kvävefixerande grödor som kan sås direkt i odlingsbädden, innan eller efter grönsakerna, eller om det fungerar, i samodling med grönsaken. Den fungerar då som ett levande täckmaterial så att jorden aldrig blir exponerad för sol och vind som torkar ut den. Lämna aldrig jorden bar! Du kan med fördel välja en gröngödslingsväxt som även lockar pollinerare – som till exempel klöver. Eller varför inte vit senap som du faktiskt kan skörda fröna av och använda i matlagning?

4 Vattna smart

Använd droppbevattning eller vattenkanna istället för att spruta vatten med en slang. Det minskar vattenförlusten genom avdunstning och riktade vattenleveranser hjälper till att vattna direkt vid växternas rötter. Se till att vattna på morgonen eller kvällen när temperaturen är svalare. Då har vattnet bättre chans att sjunka ner i marken istället för att snabbt avdunsta. Att gräva ner en vattenfylld petflaska med små hål eller oglaserad terrakottakruka med lock som sakta släpper ifrån sig vatten i jorden till växternas rötter sparar både vatten och tid, (dessutom perfekt om du åker bort ett tag). Se hur du gör en egen DIY bevattningskruka 

5 Vattna anpassat

Anpassa din bevattning efter olika grönsakers vattenbehov. Rotgrönsaker som morötter och betor behöver inte lika mycket vatten som exempelvis sallad eller kål. Läs på lite om vad dina grönsaker behöver och kontrollera jorden innan du vattnar så att du inte vattnar mer än nödvändigt.

6 Samla regnvatten

Ställ ut tunnor vid stuprören eller installera större vattentankar för att samla upp regnvatten från taken eller andra ytor i din trädgård. Detta vatten kan sedan användas för bevattning under torra perioder och minskar behovet av att använda rent dricksvatten. Regnvatten är dessutom bättre för växterna än kranvatten som ofta behandlas med olika kemikalier för att bli garanterat drickbart för människor.

7 Återanvänd gråvatten

Genom att samla upp gråvatten från köket, till exempel när du sköljer grönsaker eller spolar av händerna, kan du återanvända det till bevattning i trädgården istället för att slösa bort det. Ställ en bytta i diskhon som får stå där till dess den är full. Samma kan du göra i duschen – se bara till att använda naturliga och helt miljövänliga tvålar. Aleppotvål, till exempel, är gjord av enbart olivolja och lagerbärsolja och ett bra miljövänligt alternativ till vanlig tvål och schampo.

Lycka till i odlingarna och sommarhettan!

Denna artikel är skriven av:

Anna Katarina Bauder

Grow Here