News

Framtidens jordbruk #1 – Bygg matjord och lagra CO2

By Grow Here

Kan en gård med kor, hönor och grönsaksproduktion skapa ett postitivt fotavtryck på klimat och ekosystem? Jodå…  Detta är del 1 i en serie om framtidens jordbruk gör vi besök på några av Nordens mest innovativa nytänkande jordbruk.

Vi delar regelbundet odlingsinspiration och har skrivit om alltifrån växthusodling i Norrland till sociala odlingsprojekt i flyktingläger i Hamburg. Men vi känner att det nu är dags att ge en överblick över framtidens jordbruk och vad som behöver göras för att tackla våra klimatutmaningar och andra ödesfrågor. Så nu kör vi! Först ut tänkte vi lyfta ett exempel på regenerativt jordbruk. I söndags var vi nämligen på besök ute på två regenerativa gårdar med ambition att netto-inlagra koldioxid från atmosfären och bygga upp våra matjordar och i denna blog så får ni lära er om innebörden av regenerativt jordbruk med utgångspunkt i deras verksamhet. Då kör vi!

Att bygga matjord är vår tids viktigaste fråga!

En av våra stora utmaningar i det konventionella sättet vi producerar mat är att det utarmar våra matjordar.

De senaste 40 åren har utvecklingen gått så långt att vi nu förlorat 2/3 av all vård matjord och varje år förlorar vi jordbruksmark motsvarande en yta på hela Storbrittanien.

Matjorden innehåller mull eller så kallat organiskt material som till 50% består av kol. Jaså, men hur skapas den mull då? Jo, den process som naturen bygger mull är genom växters rötter och genom att odla och hålla betesdjur på rätt sätt kan man alltså skapa en nettoinlagring av koldioxid samtidigt som vi skapar mullrik jord som både håller mer vatten och näringsämnen.

Visste du att det finns mer koldioxid lagrat i våra jordar än i både atmosfären och biosfären? Vi kan faktiskt binda tillräckligt mycket av luftens CO2 i våra jordar för att förhindra klimatförändringar!

I följande video får du en överblick över hur jord och klimat-frågan hänger ihop och vad vi måste göra för att på allvar kunna förhindra global uppvärmning.

Gårdar som bygger matjord binder också koldioxid

I söndags var vi på en studieresa som en del av projektet Förstudie Andelsjordbruk. Vi besökte bl.a. Kyrkbygård som blev KRAV certifierade för 18 år sedan. Men enligt Jesper som driver gården är ekologiskt inte tillräckligt bra.  Här praktiserar man sedan i år därför plöjningsfritt så kallat ”regenerativt” jordbruk som bygger mullhalten i jorden och samtidigt lagrar in koldioxid från atmosfären! Man kan bygga meterdjupa jordar med mullhalt på 5-10% istället för dagens jordar som med tur har 25cm djupa rötter med 1% mullhalt.

“If every farmer in the United States would practise this system, in fewer than 10 years we would sequester ALL the CARBON that’s been emitted since the beginning of the Industrial Age…”

Joel Salatin, (2015), Polyfaces, the film.

Vi spelade in en liten video på gården där jag förklarar lite om vad regenerativt jordbruk innebär. Prenumerera gärna på vår youtube kanal för att inte missa videon när den kommer ut!

  

Bilder från Kyrkbygård och deras olika verksamheter

Hur funkar detta då? Inte kan väl kossorna faktiskt vara bra för klimatet?

Med 31 hektar markyta på Kyrkbygård utgör främsta produktionen gräs som betas genom Holistic Management med kor och höns i äggmobil på grönbete. Med gödsel från korna byggde man upp en såkallad ”nodig” marketgarden på 1000kvm med 600kvm effektiv odlingsyta som kan skapa en halvtidsinkomst på ett halvår! NO dig är precis som det låter att man inte gräver, och på sås sätt blir det mkt mindre ogräs.

Det enda du behöver göra är att lägga på ordentligt med gödsel eller kompost när du anlägger odlingen och sen kontinuerligt. På så sätt smakar du en positiv spiral där jorden automatiskt binder mer och mer koldioxid och bygger mull över tid.

Alla dessa verksamheter hänger ihop, korna betar ner gräset precis när det fått växa sig som störst och lämnar 40% av dess tillväxts som trampas ned och blir till organiskt material. Deras ko-mockor stimulerar mikrolivet och genom att ha mkt djur på liten yta och sen låta marken vila tillräckligt länge kan man på sås sätt bygga upp matjorden för varje år.

En föregångare: Ridgedale Farm

Förra sommaren besökte vi gården som vart deras stora inspiration, nämligen Ridgedale farm i Värmland. Liksom på Ridgedale har man både kor som betar, trädrader på 16-25 meter som på sikt kan ge nötter och frukt och en äggmobil med hönor som också betar gräset och uppmuntrar kol-inbindningen. Lär dig mer om Ridgedales  olika regenerativa jordbruksverksamheter som var för sig faktiskt kan bli lönsamma samtidigt som de bygger matjord i denna intervju med Richard Perkins:

Vänta lite nu.. Sa du Ägg-mobil? Vad betyder det??

Jo, det är väldigt spännande. Det handlar dock inte att hönsen har varsin smart-phone utan handlar mer om hönshuset som kan flyttas runt.

Så här är det: Höns hålls idag normalt inomhus och även om hönsen sägs vara ”frigående” så har de oftast endast ”tillgång till utevistelse” där det är så trångt inomhus så det är ändå väldigt svårt att komma ut.
Men med en äggmobil så kan hönsen vara ute på grönbete hela sommaren, vilket sparar en hel del foder och gör äggen mer näringsrika (du kan faktiskt se att äggen fårn grönbeteshöns har gulare gula).

I holistiskt betesplanering så flyttar man djuren så ofta så att djuren inte är på samma yta mer än 3 dagar, för annars utarmar man lätt gräsets rötter genom att beta på de nya små späda gräs-bladen som kommer upp direkt efter 3 dagar. Därför flyttas hönsen var annan dag ungefär för att alltid ha nytt fräsht bete och man bygger alltså hönshuset på hjul.

På Ridgedale, liksom Kyrkbygård, så låter man hönsen följa efter korna – så att de precis som i naturen kan äta de fluglarver som kläcks i kornas skit. Korna och hönsen ger även gödsel på vintern som blir kompost till grönsaksodlingen och bygger upp dess fertilitet. För att visa lite hur en hönsmobil fungerar gjorde vi en intervju förra året på Ridgedale med fokus just på hönorna.

Japp, det var allt för denna första del av Framtidens jordbruk.. Glöm nu inte att dela denna artikel med dina vänner så vi kan inspirera fler att börja bygga matjord i vårt avlånga land!

PS: Vi erbjuder även odlingsmark för dig som vill börja odla!

Och för dig som vill ta steget att börja odla med dessa metoder så har vi ju även odlingsmark som vi matchar genom GrowGbg. Spana in www.growgbg.com/land för att se om det finns markytor nära dig. Eller varför inte dela odlingsmark om du sitter på en plätt i närheten av stan eller en större yta på landsbyggden. Vårt mål är att underlätta för fler renenerativa odlingar och vi hjälper dig gärna hitta odlare till din oanvända jordplätt.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram och prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa några nya uppdateringar!