News

Stadsodlingsprojekt vid ett flyktingboende i Hafencity, Hamburg

By Grow Here

Oscar Jessen deltog i eventet, Vischan 2030, ett food hackathon som arrangerades av The Foodprint Lab teamet i September 2017. Full av inspiration efter eventet besökte Oscar några av Göteborgs stadsodlingar och lärde sig en hel del hos Kajodlingen. Läs om hans äventyr i Göteborg här, i vår tidigare artikel. Slutligen återvände han till Tyskland för att studera miljövetenskap. Han var inspirerad av sina erfarenheter i Sverige och började samla idéer om hur han kunde förvandla sin erfarenhet till ett stadsodlings-projekt i Hamburg. Här är Oscars historia – läs om resan från idé till förverkligande och hur han skapade ett socialt stadsodlings-projekt vid ett stort flyktingboende i centrala Hamburg.

Vår projektresa börjar med en första kontakt med WAS TUN! Stiftelsen i Hamburg. Stiftelsen fokuserar på att tillhandahålla bidrag och en plattform för insamling i syfte att bevara Tysklands liberala, demokratiska och konstitutionella värderingar. De erbjöd mig att presentera mina idéer och jag trodde att deras mål att stärka hållbar utveckling och demokratiska värderingar var i linje med mina idéer att skape en odlingsyta.

Projektets huvudidéer var inriktade på att odla grödor för att täcka våra rörliga kostnader och för att möjliggöra en grön plattform i staden där intresserade människor från alla kulturer och åldrar kan interagera med varandra och lära sig om att odla. Vi uppskattade att vi skulle behöva cirka 224 m2 odlingsyta och att projektet kunde finansiera sig självt, efter start-kostnaderna. Denna initiala uppskattning härleddes från en studie som gjordes av Curtis Stone, en stadsbonde från Kanada (http://theurbanfarmer.co/).

I slutet av december 2017 var vi redo att presentera huvud-delen av vårt koncept kring vår odlingen vid ett välgörenhets-event i WAS TUN! Foundation. Vi lyckades samla in ca 8.900 €, vilket var tillräckligt för att finansiera det första året av vårt projekt – så vi fortsatte därmed genom att börja leta efter rätt plats i Hamburg för att utföra vårt projekt.

Genom stiftelsen visades konceptet till olika intressenter i Hamburg och vi hamnade med tre olika alternativ. Vårt val var en plats på 400 m2 mittemot det största flyktingboendet i Hafencity i Hamburg. Detta distrikt är det nyaste i Hamburg, beläget direkt vid River Elbe med fantastisk utsikt och intressant arkitektur. Det är dock delvis fortfarande i konstruktion, vilket gjorde det möjligt för staden att bygga ett tillfälligt flyktinghem.

Flyktinghemmet ligger vid den längsta delen av Hafencity. Den är byggd av mobila behållare och uthyrd till slutet av 2019. Den isolerade miljön i detta boende tillsammans med deras 712 nya invånare ledde oss att tänka om det verkligen är möjligt att odla utan att stöta på problem eller riskera möjliga skördar. Deras aktiviteter och möjligheter var mycket begränsade, och förutom att barnen gick till skolan och föräldrarna till tyska språkkursen var det inte mycket annat att göra.

Men istället för att leta efter nya platser accepterade vi situationen som en chans att skapa ett grönt utrymme mitt i ett sandigt byggområde och att även arbeta med flyktingar. Många flyktingar har odlingsbakgrund från sina ursprungsländer och vi tog det som en stor chans att lära av varandra. Dessutom minskar risken för rivning när du fördelar ansvar, vilket leder till en starkare koppling till projektet. Vi kände oss säkra på att vi kunde hantera riskerna med denna plats och började prata med intressenterna.

Med tanken på att integrera vuxna tonåringar i projektet i synnerhet kom vi fram till en överenskommelse med förvaltarna av flyktinghemmet och fastighetscheferna. Hyresavtalet skulle vara giltigt till slutet av 2019 med ett möjlighet till förlängning av ytterligare år, för det symboliska priset på 1 €.

Två konsekvenser kom med detta beslut:

  1. Vi var tvungna att bygga upphöjda bäddar eftersom det övre markskiktet var grus.
  2. Vårt projekt, med ambitionen att sälja det vi skördar, hade också blivit ett integrationsprojekt. Vi definierade vår tidslinje för projektet med att det första året blev ett pilotprojekt som fokuserar på att få erfarenhet och testa om det är möjligt att kombinera integration och att odla.

Efter vintersäsongen, började byggnadsfasen och 22 st odlingsbäddar som gjordes av återanvända EU-pallar fylldes med fem lager jord och var redo att börja odla i.

I början var bara små barn nyfikna nog att se vad vi gjorde. De flesta av dem var öppna för att hjälpa till, och efter en tid började deras föräldrar komma dit också. Under de första veckorna kom människor från upp till sex olika länder för att hjälp till och vi organiserade grill-events för att lära känna varandra. Tack vare barnen var språkbarriären inte särskilt svår att övervinna och när föräldrarna hade svårt att kommunicera så kom någon till undsättning och hjälpte till med att översätta.

Det bildades mycket snabbt en social gemenskap och de tog hand om vattning och ogräsrensningen. För att fördela ansvaret fick varje flykting chansen att ta ansvar för en upphöjd bädd.

Samtidigt blev projektet mer uppmärksamhet från lokalbefolkningen i Hamburg. Detta gjorde att man började utbyta kunskap mellan lokalbefolkningen och flyktingarna. Sociala medier profiler (Facebook och Instagram) för vårt projekt upprättades och med hjälp av studenter, och en hållbarhets-kommunikationskampanj är fortfarande ute för att locka fler lokala volontärer. För närvarande har vi redan 8 lokala invånare, som tog över odlingsplatsens ansvar och materialkostnaderna för de upphöjda bäddar.

Bortsett från framgångarna med att lära känna människorna och etablera rutiner har grödorna haft svårt att växa. Med den nya jorden, och ett riktigt varmt och torrt väder i april och maj, har bara ärtor och potatis utvecklats som planerat. Andra grödor som sallad eller spenat har inte riktigt fungerat i år, liksom de förkultiverade växterna som donerats av en ekologisk trädgårdsmästare har haft svårigheter att växa.

På grund av detta kontaktade vi några trädgårdsmästare och vi ändrade vissa saker i vår behandling av jorden. Vissa förändringar är redan synliga. De flesta växterna växer nu mer konsekvent och den första skörden gick fint.

Ändå är vi fortfarande medvetna om att det knappast är möjligt att odla på så liten yta med ambitionen att sälja grönsakerna när du också strävar efter att vara en öppen integrationsplattform. Pilotprojektets huvudsakliga slutsatser följer denna insikt och även om det inte går att kombinera dessa två mål direkt, ser vi fram emot att expandera med konceptet finansierade gröna plattformar framför flyktinghem.

Med kärlek och glada odlingshälsningar till GrowGbg-communityn,

Oscar Jessen.

 

P.S Följa Oscar och detta projekt på Instagram på @_stadtgemuese_ om du vill veta mer!

 

Vill du ha ditt odlingsprojekt delat med världen? Skriv till oss på [email protected] och berätta mer om din historia!