News

En guide till att skapa en hållbar lokal matgemenskap: Del 2

By Grow Here

Denna artikel följer efter den första artikeln om hur man samlar intresse för en lokal matrörelse. Den här artikeln, som bygger på Workshop 2, lär dig hur man ser en gemensam odlings-framtid genom en kartläggningsworkshop med alla odlare, matproducenter och odlings-entusiaster inom din community. Kom ihåg att du först utför Workshop 1 innan du börjar på Workshop 2, för att du måste kunna hitta och samla intresse i communityn först! Denna artikel är skriven av Lisa Shields, en designstudent vid Linneuniversitet i ett program som heter Design + Change.

Workshop 2:

Ta fram er gemensamma odlings-vision genom en kartläggnings-workshop

Den andra workshopen är utformad för dem som är intresserade av att diskutera ämnet att odla mat i lokalsamhället och vill brainstorma kring nya odlings-projekt. Det är också för dem som vill lära känna kontakter inom odlings-communityn och få en bättre förståelse för samhällets tankar och idéer om att odla mat.

Du kan bjuda in människor genom att gå ut med inbjudningar via gemenskapens webbsidor eller lägga ut inbjudningar i ditt område. Du kan vara kreativ och bjuda in människor också när du går med den rörliga odling. Samla intresserade människor på en plats – miljön bör vara ganska informell och bekväm, lämpligtvis med lite fika!

Aktiviteter: Mingla och lär känna varandra!

Det borde finnas ett stort bord tillgängligt på workshopen och du bör ge papper att rita och skriva på, tillsammans med material som markeringspennor, kritor eller pennor. På pappret kommer olika frågor att skrivas för att inspirera konversation och idéer. Frågorna kan vara: ”Hur ser matens framtid ut i vårt samhälle?” eller ”vad är ditt perfekta odlingsprojekt?”

Det bör finnas tidningar och material för att människor ska kunna skapa en idévägg (moodboard) för sina framtida odlingsprojekt. Dessa kan sättas upp på väggen för att communityn ska reflektera och diskutera.

Syftet är att människor ska träffas och knyta nya kontakter i mat och odlings-gemenskapen, och förhoppningsvis kommer nya odlingsprojekt att komma ur denna process.

Steg-för-steg guide:

1. När deltagare kommer, ge dem namnetiketter, dessa bör innehålla namn och vad de kan erbjuda till gemenskapen (tid, kunskap, mark, resurser).

2. Uppmuntra kreativitet under diskussioner och hjälp med att föreslå odlingsidéer och projekt för att initiera brainstorming-processen (Deltagarna kan arbeta i grupper eller ensamma).

3. Placera upp mood boards (med skisser och ritningar av deltagarnas idéer) upp på väggen och diskutera hur man kan starta och genomföra några av projekten tillsammans som en community.

4. Glöm inte att lägga upp dina nya odlings-projekt på Growgbg-plattformen för att hitt fler fler medlemmar och informera om att saker händer!

Lärandemål: Genom att göra denna workshop lärde jag mig att:

  1. Ibland folk tycker om att prata mer om sina idéer än att rita och skriva om dem, så försök att uppmuntra människor att skriva ned idéerna på papper så att de kan vidareutveckla varandras idéer.
  2. Ha många olika material att använda då dessa hjälper människor att vara mer kreativa.
  3. Ibland är deltagarna blyga, och vågar inte dela med sig av sina idéer, så låt dem veta att de är fria att göra det de vill, och inget svar är fel!

Vi hoppas att denna guide fungerar bra för dig, och att du lyckas hålla en fruktbar och interaktiv workshop med många nya möten!

Mvh,

Lisa och Growgbg teamet.