News

120 orter deltog i Potatisuppropet för ökad matsäkerhet

By Grow Here

Den 1 maj satte man potatis på över hundra orter i såväl stad som landsbygd, från Lappland till Skåne. I alltifrån hinkar på torget till gräsmattor och jordbruksmark. Samtidigt lanserades Grow Here nationellt. Tillsammans med Potatisuppropet vill vi uppmana ännu fler att odla och dela mark och grow-here.com blir är digital karta som samlar odlingar och odlingsmark för att fler skall kunna börja odla eller köpa direkt från sin lokala (stads)bonde.

Se pressmeddelandet här

Nytt samarbete för mer lokal odling

Den första maj samlades människor på över 120 orter i landet för att sätta potatis som en del av kampanjen #potatisuppropet och för att öka uppmärksamheten för Sveriges bristande livsmedelsberedskap. Samma dag lanserades odlings-plattformen Grow Here nationellt med syfte att underlätta delning av odlingsmark och synliggörande av lokala producenter. Tillsammans vill initiativen nu samla kommuner och medborgare kring att öka vår svenska matförsörjning.

 

”Den aktuella krisen visar sårbarheten i våra system, särskilt när det kommer till vår livsmedelsförsörjning. Det vi inte får ned i jorden de kommande veckorna, kan vi inte heller skörda i höst.” säger Pella Thiel, nationell koordinator för #potatisuppropet och medgrundare av Omställningsnätverket som står bakom kampanjen.

 

Lokal matchmaking-tjänst blir nationell

Intresset för småskaligt, lokalt jordbruk har ökat stadigt under de senaste åren och situationen med Covid-19 har ytterligare påskyndat och ökat medvetenheten kring vår matförsörjning såväl som intresset för att odla – men i många storstäder som Stockholm kan man få köa i 20 år för att få tillgång till en odlingslott (SVT nyheter). Som svar på det ökade behovet av att tillgängliggöra odlingsmark och synliggöra lokala jordbruk lanseras nu den lokala matchmaking-plattformen Grow Gbg nationellt under namnet Grow Here.

En stor del av svenskarna bor i tätbefolkade områden och hyreshus, men långt ifrån alla har tillgång till en egen trädgård och odlingsyta. I tider som denna, där import av mat och arbetskraft är svår, kan en delningstjänst för odlingsmark och lokala odlingar göra skillnad för lokal matsäkerhet. Tillsammans med Omställningsnätverket vill vi underlätta för såväl privatpersoner som kommuner och regioner att odla mer lokalt, säger Jonathan Naraine – en av initiativtagarna till Grow Here.

 

Stort behov för kommunala/regionala satsningar

Sverige har idag bland den sämsta självförsörjningsgraden i EU, mellan 30-50%, och på grönsaker och frukt ligger vi under 20%. Behovet är stort hos kommuner och regioner för att uppmuntra flera aktörer att odla lokalt – och flera ser över hur man kan inventera odlingsmark och stötta befintliga gårdar att nå ut till lokalsamhället. Här är stöd från t.ex. digitala verktyg en stor potential.

Potatisuppropet, som lanserades av Omställningsnätverket och Närjord uppmuntrar lokala organisatörer, civilsamhället och enskilda medborgare att höra av sig till lokala politiker över hela landet och uppmanar kommuner att skapa en krisplan för den lokala matförsörjningen. Alltfler börjar även odla själva och se efter möjligheter att odla i gemenskap med andra. Där har Grow Here blivit en välkommen samarbetspartner.

Vi är stolta och glada att få samarbeta med Grow Here, som underlättar för människor att ta viktiga steg i att vara med och skapa matresiliens och fortsätta bygga på potatisuppropet. Redan från start har plattformen kommit väl till pass då det har dykt upp människor både som erbjuder mark och som söker mark, säger Arci Pasanen – kommunikationsansvarig för Omställningsnätverket.

Grow Here – är en plattform för lokal odling som lanserades 2017 under namnet Grow Gothenburg av arkitekt-teamet ​The ​Foodprint​ Lab. Här kan du hitta odlingsmark att hyra/låna och lokala jordbruk att stötta eller delta i. Den som vill dela en bit odlingsbar mark eller hitta folk till sin odling eller småskaliga gård kan kostnadsfritt annonsera ut den på: www.grow-her​e.com​​​

Matchmaking-tjänsten lanserades 2017 under namnet Grow Gothenburg och öppnades upp nationellt den 1 maj 2020 som Grow Here. 

Potatisuppropet – startade den 11 april av Närjord i Söderhamn med inspiration från 1917 års “Potatisuppror”, där man riskerade att svälta till hösten om man inte satte potatis och odlade mer nu under våren. Nu lyfts det nationellt av ​Omställningsnätverket. Läs mer på: www.potatisupprope​t.se​

—-

Kontaktpersoner:

​Potatisuppropet – Pella Thiel, Omställningsnätverket: [email protected]

​Grow Here – Jonathan Naraine, [email protected]