News

Låt översvämning i Amsterdam inspirera din trädgård

By Grow Here

Hösten är här. Dagarna blir mörkare, blåsigare och ibland uppstår översvämningar. På grund av klimatförändringarna blir väderprognoserna alltmer extrema och ibland kan detta få allvarliga effekter på vår kära trädgård. Samtidigt kan våra trädgårdar också fungera som buffert för att förhindra översvämningar. Vi beslöt oss för att besöka ett av de mest översvämningshotade områdena i världen; Amsterdam. För att förstå stadsodlingarnas roll för att förhindra översvämning. Vi vill också dela med oss av råd från stadsodlingspionjären Stacey Murphy i New York, hur man undviker, och motivera sig själv att starta om i trädgården efter en väder katastrof. 

Amsterdam är känt för sin sårbarhet när det gäller översvämningar. En stor del av Amsterdams landytor ligger under havsnivån. Till exempel ligger flygplatsen så mycket som 5 meter under havsnivån. Men Amsterdam är också känt för den stora mångfalden av stadsodlingar. Om du bokar i tid kan du utforska stadens stadsodlingar på cykel med vägledning av erfarna guider. I de mer centrala delarna är det svårare att hitta stadsodlingar än i förorterna. Holländarnas kärlek till naturen kan dock ses i alla hörn av gatorna.

Växter på tak, väggar och mark spelar en viktig roll vid förebyggande av översvämningar även i liten skala. Växterna absorberar vattnet och släpper långsamt ifrån sig det genom avdunstning. Hur bra planteringsbäddar kan absorbera vattrn är dock beroende av en rad olika faktorer som vegetation, klimat och jord. Som ett exempel kan ett tunt sedumtak nästan halvera den årliga avrinningen medan ett tak av 5 cm tjocklek kan minska så mycket som 70% av avrinningen enligt FLL. På bilden under, gjord av Hanna Johansson, tidigare arkitekt på The Foodprint Lab, kan du se hur stor skillnad det är mellan infiltrering av regnvatten i asfalterade stadsområden och områden med mer vegetation.

Men det absolut bästa sättet att undvika översvämning i din trädgård är att designa och skapa en så kallad raingarden. En raingarden kan absorbera så mycket som 30% mer än konventionella gräsmattor samt rengöra vattnet från föroreningar. När du designar din raingarden är det viktigt att tänka på en rad olika faktorer som lutning samt vilken vegetation som passar bäst. Växtligheten måste kunna hantera både torka och tillfällig översvämning. En bra strategi är att placera växter som kan hantera våta miljöer i de djupaste delarna som kaveldun, som också är ätbara, och växter som klarar torka bättre i de övre delarna av backarna såsom smultron, styvmorsfiol och backtimjan. Men du bör vara försiktig med att de ätbara växterna inte har utsatts för vatten från förorenade områden innan du äter dem.

Fem tips från Stacey Murphy att tänka på för att förhindra och anpassa sig till översvämningar i trädgården.
1. Skapa en handlingsplan! 
Identifiera var vatten stod längre och djupare än på andra ställen om din trädgård har översvämmats eller identifiera riskfulla områden i förväg.
2. Planera och gräv diken. Led vattnet till en annan plats än till dina odlingsbäddar.
3. Bygg uppbyggda odlingsbäddar eller bygg odlingen på ett bord som du kan rulla in när en översvämning förväntas.
4. Gör jordtest för att se till att föroreningar från andra platser inte hamnade i din trädgård. Återställ jorden med nya näringsämnen från ex. kompost te efter översvämningen.
5. Beröm dig själv för att vara en klimathjälte. Att ta hand om jorden är det bästa sättet att ta hand om kol och se till att vi alltid kommer att kunna äta mat.

Se videoklippet med Stacey Murphy om hennes erfarenhet och tips vid översvämning i trädgården.