News

GROW Partners

By Grow Here

Stort, stort tack till alla partners

som är och har varit med och stöttat utvecklingen av Grow platform. Ni är en avgörande faktor för allas möjlighet till att få förverkliga sina odlingsdrömmar och förbättrad tillgång till lokal mat. Stort tack till våra partners  i Gothenburg Green World år 2016 som var de första att vrida på nyckeln för att samla Göteborgs odlingsrörelse – i ett samarbete med Göteborgs stad – Miljöförvaltningen, Fastighetskontoret och Göteborg 2021. Deras arbete och stöttning förverkligade den första kartläggningen av Göteborgs odlingsrörelse och la grunden till GrowGbg. Med stöd från Business Region Göteborg och Vinnova för “social innovation” under 2016 och 2017 blev idén om en matchmaking-plattform för delning av odlingsmark verklighet. Sedan dess har resan fortsatt och allt fler partners har valt att följa med på resan. Tack för detta!

Vill du också stötta Grow? Tveka inte att höra av dig, alla olika bidrag tas tacksamt emot. Nedan presenteras partners som för närvarande, årligen bidrar till plattformens framgång.

Sharing city är ett treårigt vinnova finansierat projekt (år 2018-2021) som ska underlätta delning av tjänster nationellt och internationellt. Projektet sker i samarbete med Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Grow plattform är en del av projektet och har fått finansiellt stöd för utveckling. Projektet har även inneburit stöd från forskare och specialister för att utveckla värdeerbjudandet till användare och partners. Läs mer om projektet här…

 

År 2017 påbörjades ett samarbete med Higab AB, som är ett fastighetsbolag som är en del av Göteborg stad. Higab arbetar dagligen för att skapa trygga och vackra platser, och tar ett viktigt samhällsansvar för att kunna bidra till en hållbar stad. En stor del av beståndet av fastigheter är arbetsplatser och industribyggnader med högt kulturhistoriskt värde. Sedan år 2017 är Higab AB en stolt stöttare av Grow och erbjuder mark för odling. Varje år kan de inkludera odlingarnas sociala och ekologiska bidrag i årsredovisningen. Läs mer Higab vision om en hållbar framtid här…

Odling på en fastighet hos Higab AB designad av The Foodprint Lab Arkitekter och Matsystem Designers. 

 

År 2019 påbörjades ett samarbete med Garveriet i Floda. Garveriet är en av Sveriges mest intressanta mötesplatser för mat och hållbarhet, med restaurang och konferenslokaler, som fick utmärkelsen “Årets banbrytare” av White guide 2019 för sitt unika och ambitiösa hållbarhetsarbete kring hållbar mat. På deras fastigheter var ambitionen att odla en del av maten till restaurangen, och under våren 2019 matchades ett flertal odlare med ytor både inomhus och utomhus. Utomhusmiljön och helheten designades av The Foodprint Lab Arkitekter och Matsystem Designers. Nu odlas det i vertikala aeroponiska odlingstorn på balkongen och restaurangens besökare kan smaka på örter och grönsaker som odlats bara några meter från tallriken. Fler odlingar på friland är på gång och närodlat kommer snart få en ny dimension. Läs mer om Garveriets höga ambitioner här…

Herbed Nordic Aeroponiska odlingstorn på Garveriet

 

Under våren 2020 blev Grow uttaget till STAR Impact Launch program lett av bland annat GU Ventures. Syftet med programmet är att stötta sociala företag med utvecklingen av hållbara affärsmodeller som fokuserar på samhällsnytta. Grow samarbetar nära med forskare på Göteborgs universitet och affärsutvecklare i programmet. Läs mer här…

 

The Foodprint Lab Arkitekter och Matsystem Designers är ett team av arkitekter, stadsplanerare och ingenjörer som arbetar för att på ett medskapande sätt omvandla oanvända ytor till levande gröna. The Foodprint Lab är Sveriges enda arkitektkontor med professionella inom Matsystemdesign och hjälper privatpersoner, fastighetsägare och städer med livsmedelsstrategier samt design och skötsellösningar av takträdgårdar, pop-up parker och stadsodlingar. Läs mer här…

 

Är du privat eller offentlig fastighetsförvaltare? Läs mer här om hur Higab AB gick tillväga för att bli matchade med odlare eller mejla [email protected] för ett första kostnadsfritt möte. 

Arbetar du på en kommun eller landsting med livsmedelsstrategier eller odlingsmöjligheter? Kontakta oss för mer information. Kanske kan en föreläsning eller stadsodlingssafari vara ett trevligt sätt att inspirera kollegorna?

Arbetar du på ett arkitektkontor och är nyfiken på hur ni kan bidra till stadsodlingsrörelsen eller hitta odlade till era projekt? Kontakta oss för ett första möte. Eller varför inte boka en stadsodlingssafari eller lunchföreläsning?

Utvecklar du trädgårdsprodukter som skulle kunna göra vardagen lättare för vår community av odlare? Tveka inte att höra av dig. Vi tar gärna ett samtal om hur vi bäst kan skapa värde för alla parter.

 

Kontakta oss idag: 

Jonathan Naraine är projektledande Arkitekt och Matsystem designer på The Foodprint Lab Arkitekter och arbetar som kontaktperson i förmedlingen av mark för odlare och fastighetsägare på Grow. 

Ring Jonathan idag: +46 73 430 4050, eller mejla

[email protected]

Victoria Bengtsson är projektledande samhällsplanerare och designer av gröna tak på The Foodprint Lab arkitekter. Hon arbetar med marknadsföring och kontaktperson för kommun och landsting på Grow.

Ring Victoria idag: +46 72 909 02 95 eller mejla

[email protected]