News

Gemenskapsodling i Singapore

By Suzanna Törnroth - Grow Gothenburg

Det finns ofta en ton av idealism kring att odla i en gemenskap – att allt ska vara enkelt, lugnt och harmoniskt. Det kan vara sant, men i andra situationer, kan det vara svårt och man kan möta många utmaningar längs vägen. Vi intervjuade Anucha Chomklin, från Thailand som bor in Singapore, om hans erfarenhet av att odla tillsammans i Toh Yi Community Garden som ligger i området Bukit Timah i Singapore. Intervjun ger många lärdomar för de som funderar över att engagera sig i en gemenskapsodling.

Det var klart för mig att Anucha Chomklin är en man som brinner för odling och växter. Han uppväxt på landsbygden i Thailand med sin far som älskade att odla och det detta blev en stor del av hans dagliga aktivitet. Det var därför naturligt för Anucha att intressera sig i odling och skaffa sig färdigheter och förståelse kring det. Han tog med sig dessa lärdomar till Singapore när han flyttade hit och utveckla sitt kunskapområde genom att studera landskapsarkitetur och arbeta med många olika skalor av landskap. Hans bakgrund och erfarenhet gjorde at han förstod vikten av att har en djup förståelse av växter snarare än att endast studera dem och diskutera dem på avstånd.

Toh Yi Community Garden startade år 2014 av en person inom stadsfullmäktige och Anucha var en av flera av trädgårdens första medlemmar. Han fick höra om trädgården från en vän som också var intressered av odling. Trädgården ligger mitt bland tre höga HDB byggnader. Offentliga bostäder kallas för HDB (Housing Development Board) i Singapore och byggnadstypen har också fått det namnet. Dessa byggnader är ofta höga och tät t placerade i en urban miljö.

Anucha har varit mycket involverat i trädgårdsarbete och försok ta sig till trädgården varje dag om han hinner det. Ibland, måste han dock resa i sitt arbete med CPG Corporation men då löser det sig då någon annan tar över trädgårdsarbetet. Gemenskapsodlingen har cirka 60 medlemmar som odlar olika växter som frukt, grönsaker och örter som visas i kartan nedanför.

Trädgårdens sköts av medlemmarna i odlingen och allt ansvar och arbete sköts gemensamt och frivilligt. Det betyder inte att det är svårt att hitta personer som vill arbetar helt frivilligt, tvärtom är det en väntelista för personer som vill ta hand om trädgårds grönsaksodlingar. Kvarterets invånare anmäler sig tidigt för få chansen att ta ansvar och kontroll över dessa tomterna. Trädgårdens medlemmar träffas flera gånger per år så att de kan diskutera större problem gällande trädgården och se till att logistiken i trädgården fungerar smidigt. Det är ofta många problem som uppstår i gemensamt arbete och Anucha förklarar några problem inom deras dagliga aktiviteter:

”Det största problemet med gemensamhetsodlingar är definitivt mer sociala än logistiska. Några problem som kom upp var att olika personer inte respekterade andra. En exempel är användning av gödsel som ett gödningsmedel. Det luktat inte trevligt och det stör invånare som bor nära trädgården och andra odlare som arbetar i trädgården. Ett annat problem är att vi har besökare till trädgården som, utan kunskap eller förståelse om beskärning, skär ner växter för att ta del av skörden. Invånarna i området är alltid välkomna för att ta del av skörden i trädgården, men det är fortfarande viktigt att vara respektfull mot växterna och trädgårdsmästarna som arbeta hårt för att ta hand om växter. På det sättet föredrar vi att de boende som är intresserade av trädgårdsskörden, kontaktar en medlem av trädgården först.”

I den delan av trädgården Anucha tar hand om har han har nyligen introducerat flera nya arter av fjärilar och sländor i området av trädgården, och hoppas att de väljer att kalla trädgården sitt nya hem. Han brimmer för biologisk mångfald, men också att utbilda andra personer om viktiga färdigheter, till exemple rätt beskärningsteknik, medicinska växter etc. En annan av medlemmar närmar sig oss och skämtar om att Anucha är trädgårdens landskapsrådgivare.

Jordmånen i Singapore har förstörts på grund av många stadsbyggnadsprojekt och har därför saknats helt de senaste åren. Jorden som används i trädgården köps från en plantskola och Anucha försöker skapa sin egen kompostblandning (som visas i bilden nedanför) med jord och matavfall i sitt lilla hörn av trädgården. Han gräver upp jorden entusiastiskt, för att avslöja en blandning av matavfall (äggskal och rester från frukt och grönsaker) och jord, som gett växterna en hälsosam tillväxt.

Anuchas 4 tips till nya och gamla odlare:

1. Lär dig från erfarna personer. Fördelarna med en gemenskapsodling är delningen av kunskap. Om en nybörjare väljer att startar sin egen odling hemma, finns det definitivt en möjlighet att lära sig från youtube och befintlig litteratur. Problemet är att mycket av vår litteratur i Singapore härstammar från utlandet, som Storbritannien eller USA. Att lära sig att odla i det lokala klimatet är dock ofta en helt annan situation.

2. Engagera dig i praktisk arbete. Mikroklimatet är så viktigt, och att prata med och lära sig från en odlare med erfarenhet i den lokala klimat, tillsammans med praktisk arbete, kommer att ger dig så mycket mer än någon bok eller webbplats.

3. Om du är redan en erfaren grower, ett eget utrymme dedikerat till odling kan vara spännande och ger dig möjlighet att experimentera mer. I en privat trädgård är du helt ansvarig för trädgårdens framgångar och misslyckanden.

4. Om du är intresserad av starta eller involvera dig i en gemenskapsodling, är det viktigt att förstå att sociala utmaningar ofta är större än andra utmaningar. Man måste vara redo att möta utmaningar och övervinna hinder i relation till andra. En handbok och en medlems-diskussionsportal är viktig. En regelbok kan också vara nödvändig för att fastställa harmoni och respekt för varandra.

Mvh,

Growgbg Teamet.