Nyheter

Gemenskapsodling i norra Sverige

By Suzanna Törnroth - Grow Gothenburg

Gemenskapsodling i Norr: Grow Gothenburg intervjuade Inga Herrmann, en stadsbonde som bor i den lilla staden Luleå, som också är styrelseledamot på Björkskatan gemenskapsodling. Hon har odlat i ungefär 10 år, och hennes passion för odling härrör från hennes föräldrar och morföräldrar som också odlade. Inga berättar om hur odlingen startade, dess utmaningar och intressanta observationer. Läs artikeln nedan för att få en glimt av utmaningar och fördelar med att odla här i norr.

Kan du berätta mer om Björkskatans odlingslottsförening?

Inga: Föreningen började 1993 och växte till att omfatta 18 tomter med en total yta på 2.500 kvm. Där gården står idag brukade vara en tomt med jordbruksmark med två hus som nu har rivits ner. Kommunen hjälper oss att odla här, genom att tillhandahålla gratis bekvämligheter, som vårt bevattningsvatten. Alla från hela staden kan komma till gården här, inte bara lokalbefolkningen. Personer kommer med cyklar, några i bil, några till fots. Vi har också ett kulturellt och åldersdiversifiera förening, med många medlemmar som äldre folk. Det finns 3 styrelseledamöter i denna gemenskapsgård. För att vara styrelseledamot måste du vara involverad i att odla inom tomten. Det finns ett årligt möte mellan alla medlemmar och odlare. Som styrelseledamot är ansvaret inte för tungt vilket är perfekt.

Vad är det roligaste med att vara med i föreningen?

Inga: Det roligaste är att odla sin egen mat, för privat konsumtion. Det är kul att spendera tid med familjen i trädgården, att plocka bär eller skörda potatis. Det är roligt att passera på gården före middagen, bara för att hämta sallad eller färska grönsaker. Inte många människor kommer hit för det enda syftet att ”hänga ut”, men vissa människor tar med stolar och har en liten fika i trädgården. Vi har också en bänk för förbipasserande att sitta på, vila eller fika.

Vad är några av de utmaningar som föreningen står inför?

Inga: Organisationen av väntelistan har varit utmanande. Det finns ett ganska konstant intresse – just nu har vi 5 till 6 personer på väntelistan och vi håller nu på att fråga kommunen om vi kan utöka landet för att ge fler odlare. Det är svårt att hålla kontakt med folk som är intresserade av odla här. Det tar en tid och ansträngning från styrelsen att följa upp med de personer som listas och kontakta dem. Vi jobbar nu för att förbättra dessa problem och fördela detta ansvar bättre.

Klimatet är i allmänhet också en utmaning och växtperioden är kort (från juni till september).

* Denna intervju har kondenserats och redigerats.

Om du är intresserad eller engagerad i några stadsodling projekt i norra sverige, gärna kontakta [email protected] för att prata lite mer om det och dina idéer!

Mvh,

Growgbg