News

En guide till att skapa en hållbar lokal matgemenskap: Del 3

By Grow Here

Detta är del 3 av serien av workshops och artiklar som utformats av Lisa Shields. Den första workshopen var inriktad på att hitta och samla intresse för odling, den andra workshopen handlade om att bygga kontakter och nätverk i den lokala matrörelsen, och den tredje workshopen (i denna artikel) är inriktad på att skapa effektiva vård- och underhållsmetoder för växter. Lisa Shields är en designstudent på Linneuniversitet i ett program som heter Design + Change och har skrivit denna guide som leder dig genom 3 workshops som du kan använda i dina lokala community för att sammanföra människor för att börja odlingsprojekt. Det är bra att läsa del 1 och del 2 innan du genomför del 3!

Workshop 3: Skapa effektiva vårdmetoder

Den tredje workshopen är för dem som vill lära sig hur man tar hand om och underhåller en odling, grödorna och marken.

I workshopen är det viktigt att deltagarna använder sina händer för att känna på materialet och aktivt engagera sig i att odla med en mer medveten förståelse om hur allt fungerar. Denna workshop ger människor möjlighet att dela olika metoder kring skötsel, för att communityn ska lära av varandra och inspirera varandra att vara kreativa när vi tar hand om vår mat, jord och våra växter.

Det finns många alternativa sätt att sköta växter och mark. Syftet med denna workshop är att föra samman communityn för att bygga upp kunskaper och lära sig nya metoder för vård av varandra. Det är viktigt för communityn att hitta de mest effektiva skötselmetoderna för deras sammanhang och odlings situationer.

Aktiviteter: Deltagarna kommer att ta med eget material att använda i workshopen; de kan göra kompost, gödningsmedel eller testa några nya skötselmetoder. Låt deltagarna på förhand veta vad deras grupp ska göra. Poängen är att deltagarna ska delta i en gemensam verksamhet som handlar om att ta hand om sin mat och jord. Deltagarna måste vidta åtgärder och röra vid materialet. Samtidigt som man rör och utforskar olika material går gruppen igenom en metadesign-metod av 5 lager storytelling som kommer att ske genom en diskussion.

De olika diskussionerna är:

  1. Diskussion i grupp om de sinnen som upplevs av materialen.
  2. Diskussion om fakta om jorden, växterna och andra material som tagits med.
  3. Diskussion om relationerna och beroenden mellan jord, människor, mat. Hur påverkar dessa varandra?
  4. Diskussion om hur relationer kring skötsel och vård kan sättas in i odlings-projekt i lokalsamhället. Hur kan gemenskapen växa och implementera tekniker kring vård och skötsel?

Sammanfattning av diskussionen, vad har de lärt sig, uppskattat eller inte uppskattat.

Varje diskussion bör pågå i ungefär 5-10 minuter, och varje diskussion leder enkelt in på nästa. Om inte, bör workshopens värd styra diskussionen i rätt riktning genom att ställa frågor ovan för att uppmuntra dialogen mellan gemenskapen. Det är viktigt att betona att alla i gruppen borde ha en chans att dela sin historia eller vara med i diskussionen och alla bör lyssnas på.

Steg-för-steg guide:

1.Samlas i grupp och utforska, genom beröring, material som tas med på workshopen.

2. Gå igenom de 5 diskussionerna ovan under utforskningen av materialet, som en grupp.

3. När diskussionen är över, gå över till att genomföra några av de vårdmetoder som diskuteras i praktiken. Använd materialet för att göra något som kommer att gynna växterna och marken, som att addera gödningsmedel, kompost eller något annat som gruppen anser vara fördelaktigt. Återigen uppmuntras det att vara kreativ och det finns inget felaktigt resultat!

Lärandemål: Genom att göra denna workshop lärde jag mig att:

  • Ibland är det svårt att få alla deltagare att delta i konversationen, kom ihåg bara att berätta för dem att alla behöver dela och alla behöver lyssnas på, var inte rädd för att som värden ta kontroll över gruppen.

Detta är nu slutet av min serie i 3-delar om hur man startar en hållbar mat rörelse i ditt lokala område. Håll dig uppdaterad för fler artiklar och tutorials! Jag hoppas att guiden visar sig meningsfull för de av er som börjar på resan, och om du har några frågor, var god och maila mig på [email protected].

Ha en bra vecka!

Mvh,

Lisa och Growgbg teamet.