Mark

Kommersiell odlingsyta – Lokstallarna Malmö

Listad av: Grow Skåne

Vill du bli stadsbonde och odla till försäljning i urban miljö? Vill du vara en del i förändringen av en ny stadsdel? Nu finns möjligheten att starta upp en helt ny odling på en yta på Lokstallarna i Malmö, granne med street food-hallen Matverkstaden och Lilla Kafferosteriet.

Lämna din intresseanmälan senast den 10 december  Förlängd anmälningstid för intresseanmälan till 23 december.

Urban Odlingsyta framför vagnverkstaden

Området Lokstallarna i Malmö

Odlingsytan kommer att ligga på Lokstallarna-området i stadsdelen Kirseberg i Malmö. Det unika området med de gamla järnvägsverkstäderna bjuder på historisk känsla och de vackra teglade industribyggnaderna präglar området. Lokstallarna har blivit en mötesplats för kreativa entreprenörer så som Matverkstaden, Grand Circus Hotel, Lilla kafferosteriet, Maries bihantverk, Sagofen Isabella och många fler. Läs mer om Lokstallarna: https://www.lokstallarna.com

Odlingsytan kommer att ligga centralt på området granne med Street food-hallen Matverkstaden vilket ger ett stort flöde av besökare och försäljningsmöjligheter och här finns också möjlighet och plats att hålla marknader och events. Eftersom odlingen kommer att ligga på gammal industrimark sker odlingen i upphöjda lådor skilda från marken.

Fastighetsägaren Jernhusen har en vision om att odling på platsen ska interageras med intilliggande park och byggnader och göra platsen levande. Området är i en planprocess för att utvecklas till en ny stadsdel och kommer att förändras över tid som odlare behöver man vara införstådd i att platsen kommer att förändras. Med nära grannar som Matverkstaden och Lilla Kafferosteriet finns möjlighet till samarbete för cirkulära modeller.

 

Kommersiell odling med grönsaker och blommor

Lådodling i urban miljö

750 kvm total yta

 

Erbjudandet

Vi söker dig som vill odla kommersiellt på en urban odlingsyta och sälja grönsaker och blommor till konsumenter och restauranger i närheten. Du vill även vara med i planprocessen och utveckla platsen i samverkan med övriga aktörer på området.

Den urbana odlingsytan kommer att bli på 750 kvm och ligger i skyddat läge invid vagnverkstaden. Eftersom det är industrimark, sker odlingen i upphöjda lådor utan kontakt med marken. Ytan är idag en grusad yta med rälsar, men ytan kommer att iordningställas av Jernhusen med upphöjda odlingsbäddar och ytan kommer att hägnas in. Det kan finnas möjlighet för odlingsentreprenören att påverka designen av ytan.

Odlingsytan kommer etableras under vintern och våren 2022. Arrendet för odlingsytan ligger på 18 000 kr/år och kostnader för el och vatten tillkommer. Jernhusen ser helst att det odlas grönsaker på ytan, men även blommor antingen ätbara eller snittblommor. Odling av både grönsaker och blommor ger en biologisk mångfald och ett vackert uttryck.

Tidigare erfarenhet samt utbildning inom området stärker ansökan. Krav för att kunna skriva avtal med fastighetsägaren är att odlaren har ett registrerat företag (enskild firma, aktiebolag eller ekonomisk förening).

 

konceptskiss över urban odlingsyta

Konceptskiss över odlingsytan

Ansökan

Låter en kommersiell odling i urban miljö intressant? Skicka in din intresseanmälan via kontaktboxen nedan. Gärna så fort som möjligt men senast den 23 december 2021

Efter intresseanmälan får du mer information om hur ansökan går till.

Har du frågor? Kontakta [email protected]

 

 

Nuvarande användning Grus
Plats Offentlig
Land yta 750 m²
Hyra 18000 kr/år
Markägare Fastighetsägare
Avtal Årsvis
Passar bäst Grönsaker, Kommersiell odling, Snittblommor
  • Kommersiell odlingsyta – Lokstallarna Malmö
  • Kommersiell odlingsyta – Lokstallarna Malmö
  • Kommersiell odlingsyta – Lokstallarna Malmö
  • Kommersiell odlingsyta – Lokstallarna Malmö

Tjänster

Det finns tillgång till vatten och el i anslutning till odlingsytan och tillkommer utöver hyran. Det finns tillgång till toalett i intilliggande byggnad. Strukturen på ytan tillhandahålls av fastighetsägaren, odlingssubstrat står odlingsentreprenören för. Det finns plats att ställa en container för förvaring av verktyg på ytan, men det står odlaren för själv.
Erbjuder boende? Nej
Vatten? Ja
Toilet? Ja
Tillgängliganpassad? Nej
Kontakta oss
Grow Skåne
Grow Skåne

Var god skriv om relevant utbildning eller erfarenhet och dina odlingsdrömmar och mål.

Vi sparar din mejladress och ungefärliga position så att vi kan hålla dig uppdaterad om vad som händer i ditt område. Läs vår Integritetspolicy för att se hur vi tar hand om din data.